Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

HĐND xã Tam Thành tổ chức kỳ họp lần thứ 9

Sáng ngày 02/7/2019, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 9. Nội dung của kỳ họp lần này: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018 và tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; dự toán phân bổ ngân sách và đầu tư XDXB 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 8. Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND, TTHĐND và các ban HĐND xã năm 2020; Nghị quyết phát triển KTXH, ANQP 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh danh mục XDCB năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch giao thông; Nghị quyết phân bổ nguồn vốn phát triển sản xuất triển khai thực hiện CTMTQGXDNTM năm 2019 trên địa bàn xã Tam Thành.

hdnd copy copy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top