Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Triển khai kế hoạch xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu Phú Văn

Thực hiện Phương án số 02/PA-UBND ngày 5/6/2019 của UBND xã Tam Thành về phương án xây dựng Khu dân cư KM Phú Văn, Ban QLNTM xã đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ, phân công các thành viên phụ trách các tiêu chí tiến hành thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới sẽ tiến hành tổ chức mua sắm thiết chế văn hóa, lắp đặt pano tuyên truyền, xây dựng cổng thôn văn hóa Phú Văn. Tổ chức bắt điện chiếu sáng 3 tuyến chính với chiều dài 1,79km, 11 tuyến phụ chiều dài 4,4km.Trồng cây xanh và xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu đường làng mộc văn hà chiều dai 700m, làm đường giao thông nông thôn và triển khai các công trình khác theo phương án được UBND huyện phê duyệt.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top