Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tổ chức xét duyệt hồ sơ bảo trợ xã hội

Ngày 7/10/2020, UBND xã Tam Thành đã tổ chức xét các hồ sơ cho người đủ 80 tuổi và đối tượng người khuyết tật. Trong đợt này, UBND xã đã xét duyệt 5 hồ sơ người cao tuổi đủ 80 tuổi đề nghị  hưởng trợ cấp hàng tháng, 6 hồ sơ người khuyết tật xin hưởng chế độ hàng tháng. Mọi công tác xét duyệt hồ sơ theo quy định, sau khi niêm yết danh sách đề nghị hưởng trợ cấp và danh sách khuyết tật tại nhà văn hóa thôn, UBND xã sẽ gửi tờ trình đề nghị UBND huyện ra quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng theo quy định.

ld2


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top