Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Danh sách 40 người ứng cử Đại biểu HĐND xã Tam Thành khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26/4/2021, Uỷ ban Bầu cử xã Tam Thành ra Nghị quyết số 01/NQ-UBBC về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã TamThành khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử, theo đó đã công bố danh sách 40 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Thành khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 05 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Tam Thành. Cụ thể:

Tổ bầu cử số 01, thôn Khánh Mỹ gồm 08 người sau:

1. Ông Trương Anh Bản, năm sinh 1986, nơi ở hiện nay thôn Khánh Mỹ, nghề nghiệp, chức vụ PCT UBND xã Tam Thành.

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, năm sinh 1983, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội, nghề nghiệp, chức vụ CB Nội vụ-Tôn giáo-TĐKT xã Tam Thành.

3. Ông Đinh Tiến Hùng, năm sinh 1972, nơi ở hiện nay thôn Khánh Mỹ, nghề nghiệp, chức vụ Trưởng ban CTMT thôn Khánh Mỹ.

4. Ông Huỳnh Văn Lý, năm sinh 1967, nơi ở hiện nay, thôn Khánh Mỹ, nghề nghiệp, chức vụ Bí thư chi bộ Trưởng thôn Khánh Mỹ.

5. Bà Lê Thị Tài, năm sinh 1981, nơi ở hiện nay thôn Trường Lộc, nghề nghiệp chức vụ Nhân viên Trạm Y tế xã Tam Thành.

6. Bà Võ Thị Hồng Thương, năm sinh 1981, nơi ở hiện nay thôn Khánh Mỹ, nghề nghiệp chức vụ Trưởng trạm y tế xã Tam Thành.

7. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, năm sinh 1987, nơi ở hiện nay thôn Khánh Mỹ, xã Tam Thành, nghề nghiệp chức vụ nhân viên Thư viện trường TH Nguyễn Huệ xã Tam Thành.

8. Ông Đinh Thành Tâm, năm sinh 1967, nơi ở hiện nay thôn Khánh Mỹ xã Tam Thành, nghề nghiệp chức vụ Công an viên thôn Khánh Mỹ.

Tổ bầu cử số 02, thôn Tú Hội gồm 08 người:

1. Ông Nguyễn Văn Danh, năm sinh 1988, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội, nghề nghiệp chức vụ công chức VHXH xã Tam Thành

2. Ông Huỳnh Kim Khương, năm sinh 1989, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội, nghiệp nghiệp chức vụ thôn đội trưởng thôn Tú Hội

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Liêm, năm sinh 1987, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội, nghề nghiệp chức vụ CB Văn thư thủ quỹ xã Tam Thành.

4. Bà Lê Thị Ngọc, năm sinh 1972, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội, nghề nghiệp chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Thành.

5. Ông Đinh Nhơn, năm sinh 1966, nơi ở hiện nay thôn Khánh Mỹ, nghề nghiệp chức vụ CB nông nghiệp xã Tam Thành.

6. Bà Võ Thị Thúy Sang, năm sinh 1995, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội, nghề nghiệp Đoàn viên thôn Tú Hội

7. Ông Nguyễn Thanh Tín năm sinh 1990, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội, nghề nghiệp chức vụ CB Tổ chức KT Đảng ủy xã Tam Thành.

8. Ông Đinh Viết Vĩnh, năm sinh 1991, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội, nghề nghiệp chức vụ Bí thư Đoàn xã Tam Thành.

Tổ bầu cử số 03, thôn Phú Văn gồm 08 người:

1. Ông Phạm Danh, năm sinh 1965, nơi ở hiện nay thôn Phú Văn, nghề nghiệp chức vụ Bí thư Chi bộ trưởng thôn Phú Văn.

2. Bà Lê Thị Thu Cảnh, năm sinh 1987, nơi ở hiện nay thôn Phú Văn, nghệp nghiệp làm nông nghiệp.

3. Ông Trương Ánh Hùng năm sinh 1988, nơi ở hiện nay thôn Khánh Mỹ, nghề nghiệp chức vụ Chủ tịch Hội CCB xã Tam Thành.

4. Ông Lê Quốc Sự, năm sinh 1991, nơi ở hiện nay thôn Phú Văn, nghề nghiệp chức vụ công chức VHXH xã Tam Thành.

5. Ông Phạm Quốc Thạnh, năm sinh 1986, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội xã Tam Thành, nghề nghiệp chức vụ PCT Hội CCB xã Tam Thành.

6. Bà Lê Thị Thủy, năm sinh 1978, nơi ở hiện nay thôn An Thọ, Tam An, nghề nghiệp chức vụ  Phó HT THCS Lương Thế Vinh xã Tam Thành.

7. Bà Ngô Thị Trang, năm sinh 1980, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội, nghề nghiệp chức vụ Phó HT TH Nguyễn Huệ Tam Thành.

8. Bà Đinh Thị Diệu Trinh, năm sinh 1982, nơi ở hiện nay thôn Phú Văn, nghề nghiệp chức vụ CT UBMTTQVN xã Tam Thành.

Tổ bầu bầu cử số 04 thôn Trường Lộc gồm 08 người:

1. Ông Lê Văn Chương, năm sinh 1970, nơi ở hiện nay thôn Trường Lộc, nghề nghiệp chức vụ Chủ tịch UBND xã Tam Thành

2. Bà Lê Thị Thu Lệ năm sinh 1992, nơi ở hiện nay thôn Trường Lộc,, nghề nghiệp chức vụ Phó CT Hội LHPN, Phó Bí thư Đoàn xã Tam Thành.

3. Ông Huỳnh Tấn Nhàn năm sinh 1993, nơi ở hiện nay thôn Tú Hội, nghề nghiệp chức vụ Bí thư chi đoàn thôn Tú Hội.

4. Ông Võ Minh Phụng, năm sinh 1966, nơi ở hiện nay thôn Phú Văn, chức vụ nghề nghiệp CB Đài truyền thanh xã Tam Thành.

5. Ông Nguyễn Văn Sanh, năm sinh 1992, nơi ở hiện nay thôn Trường Lộc, nghề nghiệp chức vụ Bí thư chi đoàn thôn Trường Lộc.

6. Ông Võ Thành Tâm, năm sinh 1973, nơi ở hiện nay thôn Trường Lộc, nghề nghiệp chức vụ Bí thư chi bộ Trưởng thôn Trường Lộc.

7. Ông Võ Tư, sinh năm 1967, nơi ở hiện nay thôn Lộc Ninh, nghề nghiệp Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thành.

8. Ông Lê Tùng Vương, năm sinh 1988, nơi ở hiện nay thôn Trường Lộc, nghề nghiệp chức vụ Công chức ĐC-XD xã Tam Thành.

Tổ bầu bầu cử số 05 thôn Lộc Ninh gồm 08 người:

1. Ông Lê Văn Bích, năm sinh 1976, nơi ở hiện nay thôn Lộc Ninh, nghề nghiệp chức vụ Chỉ huy trưởng BCH QS xã Tam Thành.

2. Bà Huỳnh Thị Kim Chung, năm sinh 1979, nơi ở hiện nay thôn Lộc Ninh, nghề nghiệp chức vụ CB GĐ và TE xã Tam Thành.

3. Ông Nguyễn Hồng, năm sinh 1972, nơi ở hiện nay thôn Lộc Ninh, nghề nghiệp chức vụ Bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Lộc Ninh.

4. Ông Võ Thành Hưng, năm sinh 1992, nơi ở hiện nay thôn Lộc Ninh, nghề nghiệp chức vụ Xã đội phó xã Tam Thành.

5. Ông Võ Trọng Kim, năm sinh 1969, nơi ở hiện nay thôn Lộc Ninh, nghề nghiệp chức vụ PBT thường trực Đảng ủy xã Tam Thành.

6. Ông Lê Lại, năm sinh 1972, nơi ở hiện nay thôn Lộc Ninh, nghề nghiệp chức vụ  Công an viên thôn Lộc Ninh.

7. Bà Đinh Thị Hiền Triết, năm sinh 1985, nơi ở hiện nay thôn Lộc Ninh, nghề nghiệp chức vụ CB Tuyên giáo- Dân vận xã Tam Thành

8. Bà Phan Thị Hoàng Yên, sinh năm 1991, nơi ở hiện nay thôn Lộc Ninh, nghề nghiệp giáo viên Trường MG Tuổi Thơ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top