Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tộc Lê Văn thôn Trường Thành phát động xây dựng tộc văn hóa

Ngày 25/3/2018, tộc Lê Văn – thôn Trường Thành, Tam Thành tổ chức phát động xây dựng tộc văn hóa. Đây là tộc đầu tiên của năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Ninh phát động xây dựng tộc văn hóa.

tocvh1

Tộc Lê Văn, thôn Trường Thành, Tam Thành phát động xây dựng tộc văn hóa.

Tộc Lê Văn, thôn Trường Thành, xã Tam Thành hiện có 6 chi phái. Con cháu sống quần cư tại địa phương, một số đi làm ăn xa với đủ các ngành nghề. Nhằm phát huy truyền thống của dòng họ, quán triệt luật pháp của Nhà nước và những quy định hiện hành của địa phương, xây dựng tộc đạt danh hiệu tộc văn hóa, tộc Lê Văn, Trường Thành đã xây dựng Tộc ước gồm 3 chương, 24 điều, đề nghị con cháu trong gia tộc tích cực thực hiện nghiêm túc có kết quả, trong đó quy định tập thể con cháu trong Tộc dâng hương ở nhà Tộc ít nhất 4 lần (tết nguyên đán, tết Xuân, tết Thu và Đông chí). Hằng năm, đến các ngày lễ hội đồng gia tộc báo cáo kết quả hoạt động của Tộc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến.

tocvh2

Đại diện Hội đồng gia tộc trao Tộc ước cho các chi phái.

Tại buổi lễ phát động, tộc Lê Văn đã thông qua quyết định thành lập Hội đồng gia tộc và trao tộc ước cho đại diện các chi phái để tiếp tục vận động con cháu thực hiện.

 

 

Tin mới

Banner liên kết

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top